The fastest way to grow your business with the leader in investments. Learn more about our strategy

Mbajtja e Librave

Të gjitha veprimtaritë ekonomike janë të obliguara të mbajnë librat dhe regjistrimet konform legjislacionit tatimor.

Përgaditja e Pasqyrave Financiare

Të gjitha veprimtaritë ekonomike janë të obliguara të mbajnë librat dhe regjistrimet konform legjislacionit tatimor.

Nënshkrimi i pasqyrave financiare

SI KLASIFIKOHEN NDËRMARRJET SIPAS LIGJIT TË RI PËR KONTABILITET, RAPORTIM FINANCIAR DHE AUDITIM?

0
Years in Business
0
+
Clients and Partners
$
0
Billion invested

Çka ofron Alfas?

Auditimi dhe kontabiliteti

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Recusandae aliquam numquam, aspernatur expedita ipsa molestiae.

Tatimet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Animi incidunt voluptatem, suscipit, dignissimos voluptas sint.

Vlerësimi i biznesit dhe pronës

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Adipisci, libero blanditiis voluptatum ratione at, necessitatibus!

Shërbime transferimi

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Recusandae aliquam numquam, aspernatur expedita ipsa molestiae.

Këshillimi i performancës

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Animi incidunt voluptatem, suscipit, dignissimos voluptas sint.

Shërbime ligjore

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Adipisci, libero blanditiis voluptatum ratione at, necessitatibus!

FORMI KONTAKTUES

  Keni nevojë për ndihmë ?

  Talk to a Specialist

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Deleniti eligendi nulla impedit delectus earum, aut aperiam, quam aliquid provident dignissimos nesc? Doloremque, quae, officiis!

  Kontakto tani

  +383 (0) 44 564 404

  Dërgo mail

  [email protected]