Shërbime Ligjore

Juridika

Ne ofrojmë shërbime juridike për ndërmarrjet tregtare vendase dhe ndërkombëtare nga një gamë e gjerë e industrive. Në bashkëpunim me ekspertet e fushës për kontabilitetin tatimor dhe legjislativë për shoqëritë tregtare.
Poashtu ofrojmë këshilla juridike në një mënyrë të qartë dhe të koordinuar.